OM OSS

Borlaug og Brosvik Transport AS ble startet av Kjetil Borlaug og Magnar Brosvik i 2002. Firmaet har 24 egne vogntog som går i offshore trafikk (Bring). Vi har stor terminal i Bergensområdet med stortruck, og kan her tilby kunder både inne og utelagring, samt transport.

Noen av bedriftens sterke sider:

  • Utstyr spesialdesignet for å optimalisere transporten mhp kvalitet på levert last, og sikkerhet til involvert personell.
  • Utstyr og materiell er i god stand, og alle godkjenninger og kontroller blir gjennomført etter kravene.
  • Punktlighet og effektivitet.
  • Lang bransjeerfaring og god service.
  • Erfarne sjåfører.
  • Strekker oss langt for tilfredsstille kunden.

Vår virksomhet skal tilrettelegge sitt arbeid på en måte som forebygger ulykker, miljø- og helseskader, og som skaper trivsel på arbeidsplassen. Driften skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljø. Våre tjenester og produkter skal være sikre for våre kunder. Vi skal ivareta dette ved at helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje med utøvelse av arbeidsoppdragene, service og økonomi.

Ansvarsforhold:

Daglig leder har det totale ansvaret for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-ansvar) i bedriften. Dette innebærer å sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten, og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakere og deres representanter. 1 Ansatte har også ansvar for å melde fra til nærmeste overordnede om saker vedrørende helse, miljø, sikkerhet, og den daglige drift som ikke løses direkte.

Oversikt:

Daglig leder Magnar Brosvik
HMS- ansvarlig Kjetil Borlaug
Kvalitetsansvarlig Kjetil Borlaug
Sikkerhetsrådgiver Geir Grenby, bring logistics
Styrets formann Kjetil Borlaug

Fremtidsmål:

Vi skal drive en økonomisk sunn bedrift og etablere sikre arbeidsplasser med et godt arbeidsmiljø. De ansattes ressurser skal utvikles og utnyttes. Vi vil arbeide for å ta vare på miljøet rundt oss og levere våre tjenester på rett sted, til avtalt tid og på en kvalitetsmessig god måte.

KONTAKTINFORMASON

Hovedkontor:

Besøksadresse:

Floghaugane 24
5918 Frekhaug


Kontaktperson:

Magnar Brosvik
Daglig leder
Mobil 41 67 36 99

Avdelingskontor Florø:

Besøksadresse:

Saga Fjordbase
6900 Florø
Telefon 41 53 69 00


Kontaktperson:

Rune Klokkernes
Trafikkleder / Planleggingsleder
Mobil 41 53 69 00

FØLG OSS PÅ FACEBOOK