OM OSS

Foto: Avisa Nordhordland

Blei startet av Kjetil Borlaug og Magnar Brosvik i 2002.

Firmaet har 65 vogntog som går i Offshore trafikk , der firmaet har 2 semier lokalt i bergens området. I stavanger har vi satset på 1 elektrisk lastebil som kjører lokalt. Vi har stor terminal på Frekhaug med stortruck av forskjellige størrelser. 1 stk 16 tonns truck , 1 stk 16 tonns truck med rørklyper , 1 stk 8 tonns truck for palle gods , 1 stk tugmaster for flytting av traller.

Vi kan her tilby kunder både inne og utelagring, samt transport.

Noen av bedriftens sterke sider:

Vår virksomhet skal tilrettelegge sitt arbeid på en måte som forebygger ulykker, miljø- og helseskader, og som skaper trivsel på arbeidsplassen. Driften skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljø. Våre tjenester og produkter skal være sikre for våre kunder. Vi skal ivareta dette ved at helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje med utøvelse av arbeidsoppdragene, service og økonomi.

Åpenhetsloven

Borlaug & Brosvik Transport AS skal hvert år utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentliggjøre en redegjørelse for vurderingene. Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Denne redegjørelsen er laget for å møte kravene i åpenhetsloven og fordi vi ønsker å fortelle hvordan vi arbeider for å hindre brudd på anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter i egen virksomhet og i våre leverandørkjeder.

Ansvarsforhold:

Daglig leder har det totale ansvaret for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-ansvar) i bedriften. Dette innebærer å sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten, og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakere og deres representanter. 1 Ansatte har også ansvar for å melde fra til nærmeste overordnede om saker vedrørende helse, miljø, sikkerhet, og den daglige drift som ikke løses direkte.

Fremtidsmål:

Vi skal drive en økonomisk sunn bedrift og etablere sikre arbeidsplasser med et godt arbeidsmiljø. De ansattes ressurser skal utvikles og utnyttes. Vi vil arbeide for å ta vare på miljøet rundt oss og levere våre tjenester på rett sted, til avtalt tid og på en kvalitetsmessig god måte.