Control Tower

Totalansvar for logistikkoordinering

Har du prosjekter med komplekse logistikkutfordringer som trenger tilrettelegging og oppfølging? Overlat koordineringen av vareflyten til oss.

Optimalisering av transport

Vi er spesialister på å optimalisere transport og finner gode løsninger tilpasset ditt behov. Et bredt spekter av transporter løses for deg gjennom ett kontaktpunkt på tvers av konsernets tjenester, og ingen oppgave er for liten eller for stor. Våre medarbeidere er kompetente spesialister innen befraktning, spesialtransport og prosjektlogistikk. De har høyt fokus på HMS, kvalitet og kostnadskontroll. Vi har bred erfaring fra prosjekter innen blant annet olje og gass, fornybar energi, havbruk, bygg og anlegg.

FOTOGALLERI